News

Numërimi i shpendëve shtegtar në Shqipëri

27/10/2014г.

Në kuadër të projektit "Toka e Kështjellave dhe Shqiponjave” mbështetur financiarisht nga Fondi i Partneritetit për Ekosistemet Kritike (CEPF) dhe zbatuar nga PPNEA në partneritet me Shoqatën Bullgare për Mbrojtjen e Shpendëve (BSPB), anëtare e BirdLife International u realizua numërimi vjeshtor i shpendëve shtegtar në Shqipëri. Falë këtij projekti u krye për herë të parë procesi i numërimit të shpendëve shtegtar në Shqipëri.

Lastest news

› view all
All Rights Resesved. Terms of user Land of Eagles and Castles ©2015